Belasting op opgraving

Voor opgravingen van een gewone begraving, bij een opgraving uit het columbarium of uit een urneveld betaal je een belasting. Hier vind je het belastingreglement op opgraving.

Meer info en contact