Belasting op het afleveren van administratieve stukken

In het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken vind je een overzicht van de belastingen die je moet betalen voor identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, kids-ID's, trouwboekjes, reispassen, rijbewijzen en het aanvragen van nieuwe codes voor je eID. Je vindt het volledige belastingreglement in bijlage.