Belasting op de leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, woningen en bedrijfsruimten