Samenstelling

De Halse sportraad is een wettelijke adviesraad die tot doel heeft het stadsbestuur te adviseren over sportaangelegenheden in Halle. De sportraad kan deze adviezen verstrekken op vraag van het stadsbestuur maar kan ook uit eigen beweging voorstellen formuleren. Indien het stadsbestuur de adviezen niet volgt moet dit gemotiveerd worden.

Met zijn adviezen streeft de sportraad ernaar het beoefenen van sport en recreatie in Halle te bevorderen.

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

In de algemene vergadering zijn alle sportverenigingen vertegenwoordigd die aangesloten zijn bij de sportraad. De sportraad bestaat uit commissies die de sportverenigingen groeperen in functie van de sport die zij beoefenen. Elke commissie heeft een voorzitter. Deze voorzitters vormen samen de raad van bestuur van de sportraad. Deze raad van bestuur heeft een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris verkozen. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur bedraagt 6 jaar.

De sportraad wordt vernieuwd na elke gemeenteraadsverkiezing.

De raad van bestuur van de sportraad vergadert minstens 10 maal per jaar meestal op de eerste woensdag of donderdag van elke maand. Naast de jaarlijkse statutaire algemene vergadering kan de raad van bestuur de algemene vergadering samenroepen voor bijzondere aangelegenheden.

Voor meer info over de sportraad kan je terecht bij de sportdienst.

Samenstelling