Afsprakennota

De afsprakennota is een overeenkomst tussen de stad en de sportraad en omvat onder andere de doelstellingen, informatie uitwisseling, overleg, advies en ondersteuning.