Erkenning aanvragen

Alvorens een sportvereniging subsidies kan krijgen van de stad, moet de vereniging erkend zijn. De voorwaarden voor erkenning kan je hier nalezen.
Erkenningsaanvragen moeten vóór 30 juni van het betreffende jaar ingediend worden bij de sportdienst.

Meer info