Concert

Een echt interactief babyconcert!

vrouwen maken muziek met kleine kindjes
22/05/2019 09:30

De workshop wordt gegeven door Klankennest op woensdag 22/05 om 9u30 in de Speelwolk en duurt ongeveer 35min.

Tijdens deze muzieksessie gaan we samen met ouder en kind bewegen, zingen en experimenteren met klank in de brede zin van het woord. Een muzieksessie is een gebeuren met muzikaal en geborgen plezier op maat van het jonge kind (3 tot 11maanden).