×

Voorlopig rijbewijs

Wat is het?

Met een voorlopig rijbewijs heb je de toelating om op de openbare weg te rijden als voorbereiding op je praktisch rijexamen.

Waarmee moet ik rekening houden?

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Een voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken. 

Wat moet ik doen?

 • Burgerzaken
  • Je kan je voorlopig rijbewijs aanvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met of zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (met of zonder afspraak). Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs afhalen op het stadhuis.

Wat breng ik mee?

 • Elektroniche identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Het attest van slagen voor je theoretisch rijexamen;
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:
  • Het rijgeschiktheidsattest

Kan je zelf niet achter je voorlopig rijbewijs komen? Breng dan de volgende documenten mee:

 • Het ingevulde volmachtformulier (dat vind je ondeaan deze pagina)
 • De elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager
 • Je eigen elektronische identiteitskaart (eID). 

Hoeveel kost het?

​25 euro

Wat moet ik nog weten?

Je kan kiezen uit 2 types voorlopige rijbewijzen:

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Ben je je rijbewijs verloren of werd het gestolen?

 • Bij diefstal of verlies van je rijbewijs, doe je onmiddellijk aangifte bij de politiezone Zennevallei. Je ontvangt er een attest van verlies of diefstal.
 • Het attest van aangifte van verlies of diefstal vervangt het rijbewijs niet en je mag er niet mee rijden.
 • ​Vraag een nieuw rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Breng het attest van verlies of diefstal mee bij je aanvraag.

Documenten

Meer info en contact