×

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Wat is het?

Heb je een laag inkomen, dan heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Je betaalt dan minder voor je gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

  • Meer dan 3 maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt;
  • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt;
  • Een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangt;
  • Een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66%;
  • In het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling;
  • In het ziekenfonds ingeschreven bent als wees.

Je kan ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek. Je ziekenfonds controleert hiervoor of je gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar lager is dan het jaarlijkse grensbedrag.

Wat moet ik doen?

Een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat moet ik nog weten?

Voor kwetsbare groepen wordt een andere berekeningswijze gebruikt, hierbij wordt ook rekening gehouden met het maandinkomen. Je behoort tot een kwetsbare groep als je tot een van de volgende categorieën behoort:

  • Weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees;
  • Erkend als persoon met een handicap;
  • Al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt;
  • Eenoudergezin.

Meer info en contact