×

Toegangsvergunning Nieuwstraat

Wat is het?

In de Nieuwstraat geldt een algemeen parkeer- en stilstandverbod en is het verboden toegang in beide richtingen, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. Omdat deze regels momenteel niet strikt nageleefd worden, zal er vanaf 1 oktober 2022 een ANPR-camera geplaatst worden op het kruispunt Nieuwstraat met de Volpenstraat.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je kan een toegangsvergunning aanvragen als je tot één van volgende categorieën behoort:

  • Bewoners en/of eigenaars panden.
  • Eigenaars garages en/of staanplaatsen.
  • Voertuigen van nutsmaatschappijen die een opdracht hebben in de Nieuwstraat.
  • Voertuigen voor afvalophaling en reiniging in opdracht van de Stad Halle.
  • Voertuigen gekoppeld aan een goedgekeurde vergunning inname openbaar domein. (vergunning)
  • Werfverkeer dat plaatst vindt in de Nieuwstraat en er geen alternatieven voorhanden zijn.
  • Sporadische en/of éénmalige toegangen vb. bezoekers en/of levering diensten.

Wat moet ik nog weten?

Opgelet: Dien je aanvraag minsten één week op voorhand in.

De ontvangstbevestiging dient als bewijs van aanvraag en kan gebruikt worden als toegangsbewijs.
Als je binnen 2 werkdagen geen e-mail van ons hebt ontvangen, mag je de nummerplaat als toegevoegd beschouwen.

Meer info en contact