×

Toegangsvergunning Arkenvest

Wat is het?

Sinds de invoering van het omleidingsplan voor de bouw van de Zennebrug werd de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer. Ondanks heel wat controles stellen we nog regelmatig overtredingen vast. De stad zet een ANPR camera in om het spookverkeer een halt toe te roepen. Er is slechts een uitzonderlijke doorgang mogelijk voor onder andere hulpdiensten, openbaar vervoer, ...

Waarmee moet ik rekening houden?

  • Plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre en Bergensesteenweg. Een doorstreek tussen Bergensesteenweg en Basiliekstraat is niet toegelaten.
  • Op de Arkenest is enkel het plaatselijke werfverkeer toegelaten. M.a.w. enkel het werfverkeer voor de nieuwe woonprojecten die er momenteel gerealiseerd worden mogen door de Arkenvest rijden. Al het andere werfverkeer moet de omleiding voor zwaar vervoer volgen.
  • Taxi’s en andere bussen (bussen die geen deel uitmaken van het Openbaar Vervoer netwerk) hebben geen doorgang in de Arkenvest.

Wat moet ik doen?

Behoor je tot het plaatselijk gemotoriseerd verkeer of werfverkeer? Dan kan je online je aanvraag indienen.

Wat moet ik nog weten?

Opgelet: Dien je aanvraag minstens één week op voorhand in.

De ontvangstbevestiging dient als bewijs van aanvraag en kan gebruikt worden als toegangsbewijs.
Als je binnen 2 werkdagen geen e-mail van ons hebt ontvangen, mag je de nummerplaat als toegevoegd beschouwen.

Meer info en contact