×

Sociale woning huren bij een SVK

Wat is het?

In Halle zijn er 2 sociale verhuurkantoren (SVK) die sociale woningen verhuren in Halle, nl. SVK Zuidkant en SVK Webra.

Waarmee moet ik rekening houden?

Leeftijdsvoorwaarden

Kandidaat-huurder (KH) dient +18 jaar te zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

 • KH is ontvoogd,
 • KH zal begeleid zelfstandig gaan wonen met erkende dienst.

Bovendien dient de KH ingeschreven te zijn in bevolkings-of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister is niet voldoende voor een inschrijving sociale woning.

Inkomensvoorwaarden

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee. Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. 3j oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk. Dit inkomen wordt geïndexeerd naar het huidige jaar.

Voor 2020 zijn volgende maximale inkomensgrenzen van toepassing:

 • Alleenstaande: € 25.557
 • Alleenstaande met handicap: €27.698
 • Iedere andere persoon: € 38 335 (met verhoging van €2.143 per persoon ten laste)

Eigendomsvoorwaarden

Om zich in te schrijven voor een sociale woning mag de KH geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.

Wat moet ik doen?

 • Woonwinkel Zennevallei 
  • Om je in te schrijven voor een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor kan je langsgaan bij Woonwinkel Zennevallei. Een medewerker van de Woonwinkel zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 9u tot 12u of op donderdag van 14u tot 20u.
 • SVK Zuidkant 
  • Om je in te schrijven voor een sociale woning bij het sociaal verhuurkantoor Zuidkant kan je langsgaan bij SVK Zuidkant. Een medewerker zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 14u tot 16u of op donderdag van 9u tot 12u. 
 • SVK Webra
  • Om je in te schrijven voor een sociale woning bij het sociaal verhuurkantoor Webra kan je langsgaan bij SVK Webra. Een medewerker zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. SVK Webra is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 15u30.

Wat breng ik mee?

Voor een inschrijving bij het SVK zijn volgende documenten nodig:

 • Inschrijvingsformulier deel A (dit document vind je onderaan de pagina terug);
 • Inschrijvingsformulier deel B, dit document moet je bij je SVK invullen;
 • Kopie elektronische identiteitskaart (eID) voor- en achterkant;
 • Bewijs inkomen voorbije 3 maanden in afgelopen 6 maanden (voor koppels zelfde maanden).

De volgende documenten kunnen nuttig zijn:

 • Invaliditeit: indien woning dient aangepast te zijn (geen trappen, rolstoeltoegankelijk) dient een specialist (huisarts niet voldoende) hiervan een attest op te maken met duidelijke vermelding welke aanpassingen nodig zijn.
 • Co-ouderschap: in het geval de kinderen niet bij de kandidaat-huurder zijn gedomicilieerd maar ze wel regelmatig in de woning zullen verblijven dient er een vonnis co-ouderschap of verklaring van de andere ouder aan het dossier te worden toegevoegd
 • Bewijs woonnood: huurcontract, opzeg huurcontract, vonnis uithuiszetting, …

Hoeveel kost het?

 • Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.
 • Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat moet ik nog weten?

 • Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben.
 • Aan het inkomen en woonnood worden punten toegekend, hoe hoger iemand scoort hoe hoger de kans op een toewijzing. Iemand met een hoger inkomen of zonder woonnood zal dus zelden in aanmerking komen voor een SVK woning.
 • Het puntensysteem is gebaseerd op het actueel inkomen, woonnood, kinderlast en woonplaats van de kandidaat-huurder.
 • De plaats op de wachtlijst van het sociaal verhuurkantoor is niet digitaal te raadplegen. Hiervoor dient er contact te worden opgenomen met het kantoor.

Documenten

Meer info en contact