×

Sociale woning huren bij een SHM

Wat is het?

In Halle zijn er meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale woningen verhuren in Halle, nl. Woonpunt Zennevallei (WPZ) en de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting (Volkshuisvesting).

Waarmee moet ik rekening houden?

Leeftijdsvoorwaarden

 • Kandidaat-huurder (KH) dient +18 jaar te zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen:
  • KH is ontvoogd,
  • KH zal begeleid zelfstandig gaan wonen met erkende dienst.
 • Bovendien dient de KH ingeschreven te zijn in bevolkings-of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister is niet voldoende voor een inschrijving sociale woning.

Inkomensvoorwaarden

 • Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.
 • Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. 3j oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk. Dit inkomen wordt geïndexeerd naar het huidige jaar.
 • Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, wordt er gekeken naar het huidige inkomen.
 • Voor 2020 zijn volgende maximale inkomensgrenzen van toepassing:

Alleenstaande

€25 557

Alleenstaande met handicap

€27 698

Iedere andere persoon

€38 335

Verhoging per persoon ten laste: €2143

Eigendomsvoorwaarden

 • Om zich in te schrijven voor een sociale woning mag de KH geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.

Wat moet ik doen?

Om je in te schrijven voor een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij kan je langsgaan bij Woonwinkel Zennevallei. Een medewerker van de Woonwinkel zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 9u tot 12u of op donderdag van 14u tot 20u.

Om je in te schrijven voor een sociale woning bij Woonpunt Zennevallei kan je bij hen langsgaan. Een medewerker van Woonpunt zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op maandag, donderdag en vrijdag van 9u tot 13u of op dinsdag en woensdag van 12u tot 16u.

Om je in te schrijven voor een sociale woning bij de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting kan je bij hen langsgaan. Een medewerker zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 8u30 tot 11u30 (op afspraak).

Wat breng ik mee?

Voor een inschrijving bij een SHM zijn volgende documenten nodig:

 • Inschrijvingsformulier deel A (dit document vind je onderaan de pagina terug);
 • Inschrijvingsformulier deel B, dit document moet je bij je SHM invullen;
 • Kopie elektronische identiteitskaart (eID) voor- en achterkant

De volgende documenten kunnen nuttig zijn:

 • Invaliditeit: indien woning dient aangepast te zijn (geen trappen, rolstoeltoegankelijk) dient een specialist (huisarts niet voldoende) hiervan een attest op te maken met duidelijke vermelding welke aanpassingen nodig zijn.
 • Geen aanslagbiljet met inkomen voorbije 3 jaar: verklaring op eer waarom geen inkomen en/of bewijs ontvangen inkomen tot heden
 • Co-ouderschap: in het geval de kinderen niet bij de kandidaat-huurder zijn gedomicilieerd maar ze wel regelmatig in de woning zullen verblijven dient er een vonnis co-ouderschap of verklaring van de andere ouder aan het dossier te worden toegevoegd

Hoeveel kost het?

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. De huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde van de woning en de gezinsgrootte.

Wat zegt de wet?

In de stad Halle is volgend lokaal toewijzingsreglement op basis van lokale binding van kracht. Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan:

 • Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente;
 • Kandidaat-huurders die voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben OF Kandidaat-huurders die minimaal 20 jaar in de gemeente gewoond hebben;
 • Kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben;
 • Kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente.

Documenten

Meer info en contact