×

Renovatielening

Regel online

Wat is het?

De renovatielening is er voor het uitvoeren van verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon.

Waarmee moet ik rekening houden?

 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 41.290 euro voor een alleenstaande en 58.510 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018). 
  • Deze bedragen worden verhoogd met 3.530 euro per persoon ten laste.

Wat moet ik doen?

Een renovatielening kan je op verschillende manieren aanvragen: 

Vul het aanvraagformulier (deze vind je terug onderaan de pagina) volledig in en verzamel de nodige bijlagen en verstuur deze naar het e-mailadres: wonen@vlaamsbrabant.be

Indien je hulp kan gebruiken bij het aanvragen van een renovatielening kan je terecht bij Woonwinkel Zennevallei. Een medewerker van de Woonwinkel zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 9u tot 12u of op donderdag van 14u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Attest hoofdlening (dit document vind je onderaan de pagina terug)
 • Attest werkgever of RVA (dit document vind je onderaan de pagina terug)
 • Attest model B, ingevuld door de Ontvanger der registratie en Domeinen (dit document vind je onderaan de pagina terug)
 • Aanslagbiljet van inkomsten van 3 jaar geleden
 • Indien de aanvraag gebeurt door huurders: attest ingevuld door de eigenaar van de woning (dit document vind je onderaan de pagina terug)
 • Kopie aankoopakte
 • Kopie bouwvergunning (indien die er is)
 • Uitgebreid bestek van de uit te voeren werken
 • Indien één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de FOD of VAPH met vermelding van de graad van invaliditeit.
 • Kopie identiteitskaart van de aanvragers
 • Foto van de voor- en achtergevel van de woning
 • Afschrift van de brandverzekeringpolis van de woning met vermelding van het volledig adres van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en verzekerde waarde.

Documenten

Meer info en contact

Regel online