×

Korting op verwarmingsfactuur

Regel online

Wat is het?

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. Dit moet aangevraagd worden bij het OCMW van je gemeente en binnen de 60 dagen na de levering.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën:

Aansluitend op bovenstaande voorwaarden moet het OCMW ook vastgesteld hebben dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Wat moet ik doen?

Een korting op een verwarmingsfactuur kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie.  Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Een kopie van je elektronische identiteitskaart (eID);
 • Een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
 • Het meest recent aanslagbiljet van de belastingen
 • Indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
 • Voor categorie 3: de personen met een schuldenoverlast, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar.

De Welzijnsbalie zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronisch weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. De Welzijnsbalie kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Hoeveel kost het?

 • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort;
 • De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december;
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter;
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof;
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro.

Wat moet ik nog weten?

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor de volgende brandstoffen:

 • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • Verwarmingspetroleum (type c) aan pomp
 • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Meer info en contact

Regel online