×

Energielening

Regel online

Wat is het?

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen?

Via 3Wplus kunnen personen die behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ een energielening afsluiten aan 0% voor energiebesparende werken met een maximumbedrag van 15.000 euro. De lening dient over een termijn van 10 jaar terugbetaald te worden.

Waarmee moet ik rekening houden?

Onderstaande personen behoren tot de "prioritaire doelgroep" en komen in aanmerking voor een renteloze energielening (0% intrest):

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje ziekenfonds eindigt op 1).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die door OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.870 euro, verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (aanslagbiljet 2018 - 2019).
 • Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566 euro verhoogd met 3.622 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 1 jaar terug. 

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

!Opgelet! Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Wat moet ik doen?

 • Neem contact op met het Energiehuis dat voor jouw gemeente de energieleningen toekent. Ook Woonwinkel Zennevallei kan je verder helpen met de aanvraag van deze energielening.
 • De kredietcommissie van het Energiehuis keurt je aanvraag al dan niet goed. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen je aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring

Wat breng ik mee?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Woonwinkel Zennevallei kan je helpen bij het invullen van het aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug).
 • Kopie van je identiteitskaart (+ die van uw partner)
 • Het meest recente aanslagbiljet
 • De 3 meest recente loonfiches (+ die van je partner) OF pensioenfiche (1 is voldoende) OF bewijs uitkering (werkloosheid/ziekte/…)
 • De meest recente eindafrekening van elektriciteit en/of gas en/of stookolie
 • Een gedetailleerde offerte van de werken die je wenst uit te voeren (indien het gaat om isolatie of ramen moet de isolatiewaarde zéker vermeld zijn!)
 • Een bewijs dat je behoort tot een doelgroep-dossier
  • Attest van het ziekenfonds voor het RVV-statuut (rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming)
  • OF attest omnio-statuut voor alle inwonenden (klever mutualiteit)
  • OF attest/verklaring van erkende dienst voor schuldbemiddeling
  • OF verklaring van OCMW
  • OF aanslagbiljet van inkomsten 3 jaar geleden (aanslagbiljet 2017/2018!!)

Wat moet ik nog weten?

Wil je weten of jouw energiebesparende werken in aanmerking komen? Bekijk dan welke werken in aanmerking komen voor de energielening.

Documenten

Meer info en contact

Regel online