Cultuurfestival Halle

Jaarlijks kunnen de verenigingen die erkend zijn door de cultuurraad één activiteit organiseren onder de noemer ‘Cultuurfestival Halle’.  Dat betekent dat de vereniging de activiteit kan promoten via de stedelijke communicatiekanalen. Ze kan ook een stadszaal gratis huren voor maximaal één dag of een tussenkomst krijgen voor gebruik van een particuliere zaal. Zij kunnen ook gebruik maken van promotie in schuilhuisjes (bushokjes).

 Verenigingen die in aanmerking komen moeten tijdig een aanvraag indienen.

Documenten

Meer info en contact