Toelage voor milieuverenigingen

Verenigingen die lid zijn van de milieuraad kunnen jaarlijks een toelage aanvragen.

Het premiebedrag wordt toegekend op basis van de bedrijvigheid van de verenging (aanwezigheid op de milieuraad, organisatie van activiteiten, organisatie van lessenreeksen, …). Om deze toelage te genieten moet de verenging jaarlijks vóór 30 september een aanvraag indienen.

Reglement

Meer info en contact