Toelage voor het volgen van cursussen basiseducatie

Voor het volgen van cursussen Nederlands, basiscursussen digitalisering, leren lezen, schrijven en rekenen kan je een toelage aanvragen.

 

De toelage die je hiervoor kan ontvangen, bedraagt maximum 300 euro per 5 jaar.

 

Meer info en contact