Subsidie voor bouwen en verbouwen voor verenigingen

De stad Halle ondersteunt investeringen die ten goede komen aan de werking van één of meerdere erkende Halse verenigingen die zich richten op vrijetijdsbesteding of aan één of meerdere diensten en/of instellingen die zich inzetten op het vlak van lokaal sociaal beleid in Halle.

De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 20.000 per infrastructuur per vijf jaar.

Meer info en contact