Premie voor huwelijksjubilea en eeuwelingen

Voor een 50-, 60-, 65-, of 70-jarig huwelijksjubileum ontvang je een premie. Ook eeuwelingen (100 jaar of ouder) ontvangen een premie.
 

Meer info en contact