Premie voor het aanleggen van een installatie individuele behandeling afvalwater (IBA)

Sommige Hallenaren moeten zelf instaan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. Het zijn plaatsen waar geen rioleringstelsel wordt voorzien. Dit kan je nagaan op www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan. Wanneer je hiervoor zelf moet instaan, kan je wel een stedelijke premie aanvragen voor de zuiveringsinstallatie.

Meer info en contact