Premie voor grondontledingen

De stad geeft een aanmoedigingspremie aan haar inwoners die een grondontleding of minerale stikstofontleding laten uitvoeren. De ontledingen moeten gebeuren door de vzw Bodemkundige Dienst van België. Waaraan je moet voldoen, vind je in het subsidiereglement. Je vindt hier ook het aanvraagformulier.

Meer info en contact