×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Marc Snoeck

portretfoto
Functie
Burgemeester (algemeen beleid, stadsplanning, veiligheid, integrale veiligheid, personeel, Vlaams beleid, cultuur en intergemeentelijke samenwerking)
Gemeenteraadslid SP.A

Bevoegdheden:

  • algemeen beleid
  • stadsplanning
  • veiligheid
  • integrale veiligheid
  • personeel
  • Vlaams beleid
  • cultuur en intergemeentelijke samenwerking

Zitdagen:

  • Enkel op afspraak

Bestuursmandaten:

 

Besluiten:

Bevel tot sluiting kantinegebouw en statribune stadion Lamme Guiche - 6 maart 2019
De brandweer vraagt het kantinegebouw en de statribune van het stadion Lamme Guiche voor het publiek te sluiten. (bekend gemaakt op 8 maart 2019)

Bevel tot uitvoeren van werken - Bijkomende stabiliteitswerken aan de woning Brusselsesteenweg nr 56 - 18 juni 2019
Het verwijderen van de schoring boven de Bresweg tussen de woningen aan de Brusselsesteenweg nrs. 60 en nr. 56 betekent mogelijk een gevaar voor de openbare veiligheid, waardoor de bouwheer bijkomende maatregelen dient te nemen om de stabiliteit van de woning nr. 56 (frituur) te garanderen. (bekend gemaakt op 2 juli 2019)

Bevel tot sluiting - Verbod van exploitatie - VIP's Lounge - Basiliekstraat 21 te Halle - 28 juni 2019
De drankgelegenheid VIP's Lounge in de Basiliekstraat 21 mag niet geopend worden gezien er geen drankvergunning kan afgeleverd worden omdat de aanvrager niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. (bekend gemaakt op 2 juli 2019)

Politieverordening - Afgelasting - Uitstel carnaval 2020 - Goedkeuring - 11 maart 2020
Ingevolge het politiebesluit van de provinciegouverneur van 11 maart 2020 over de maatregelen door het coronavirus en op advies van de gouverneur beslist de burgemeester dat het carnavalsfeest in Halle en alle samenhangende activiteiten in maart 2020 niet kunnen doorgaan en voor onbepaalde duur uitgesteld worden. (bekend gemaakt op 12 maart 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Uitstel van de gemeenteraad en OCMW-raad van 17 maart 2020 - Goedkeuring - 17 maart 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen ook voor de organisatie van de raden. De zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 17 maart 2020 worden uitgesteld. (bekend gemaakt op 18 maart 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Virtuele zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad op 28 april 2020 - Goedkeuring - 7 april 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen, ook voor de organisatie van de raden.
De zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 28 april zal daarom virtueel en zonder de aanwezigheid van publiek plaatsvinden. (bekend gemaakt op 7 april 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Virtuele vergaderingen van de raden en commissies - Goedkeuring - 4 mei 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen, ook voor de organisatie van de raden en de commissies.
De vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad en van de algemene overlegcommissies en de commissies dienstverlening en algemeen beleid, samenleving en  stadsontwikkeling zullen daarom voorlopig virtueel en zonder de aanwezigheid van publiek plaatsvinden. Er wordt een live-stream van deze zittingen voorzien. (bekend gemaakt op 4 mei 2020)