×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Jan De Winne

Functie
Algemeen Directeur

De algemeen directeur is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en stelt de notulen op. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die de gemeenteraad of het college behandelen. De algemeen directeur geeft aan de raadsleden, indien deze hierom vragen, toelichting over de agendapunten van de gemeenteraad.

De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. Hij is hoofd van het personeel en waakt over de deontologie van de ambtenaren. Hij zit de vergaderingen van het managementteam voor. Hij verricht beleidsvoorbereidend werk en ziet erop toe dat de diensten de beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen uitvoeren.

Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de officiële documenten en de brieven van het gemeentebestuur. Door zijn handtekening bevestigt de algemeen directeur de echtheid van de inhoud van het document en de echtheid van de handtekening van de burgemeester.

Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen als de burgemeester kunnen opdrachten geven aan de algemeen directeur.