Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 2019 (vóór juli)