Zitdag FOD sociale zekerheid

De FOD sociale zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een erkenning als persoon met een handicap.

Heb je specifieke vragen over jouw dossier, kom dan langs op de zitdag van de FOD sociale zekerheid.

Elke eerste vrijdag van de maand

Je komt gewoons langs zonder een afspraak te maken.

Meer info en contact