Nieuw natuurpark in hartje Lembeek

In het centrum van Lembeek komt een nieuw natuurpark van bijna 8 hectare: ‘Lembeek-Noord’. Het park zal aansluiten bij het kasteelpark en wordt bijna volledig toegankelijk voor bezoekers. De groene long zal de woonkwaliteit in Lembeek ongetwijfeld ten goede komen.

Toekomstbeeld nieuw park in Lembeek(c) Robrecht Van Rompuy

Geen nieuwe bedrijvenzone richting Lembeek centrum

Het nieuwe park is gepland op gronden die nu nog eigendom zijn van projectontwikkelaar Resolve. Zij zullen de gronden aan de stad Halle verkopen en mogen in de plaats een hoger gelegen perceel van de Vlaamse Waterweg NV overkopen. Door deze operatie wordt voorkomen dat de bedrijvenzone in Lembeek zich verder ontwikkelt in de richting van de dorpskern. De gronden die nu nog industriegebied zijn, zullen dus in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een herbestemming krijgen als natuur- en recreatiegebied.

Het resultaat van een krachtenbundeling

De stad Halle koopt de gronden aan voor zo’n € 431.000. Daarnaast voorziet de Vlaamse Milieumaatschappij een subsidie van € 370.000. Ook Vlaams minister van omgeving en natuur Joke Schauvliege stelt zo’n € 930.000 euro ter beschikking via het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving. De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap zorgen ervoor dat het nieuwe park een aangepaste invulling krijgt.  

Meer ademruimte voor de Zenne

Momenteel bevindt er zich nog een bedrijfsgebouw op de site. Dat gebouw blijft behouden maar zal vernieuwd worden. Voor de rest is het domein een en al natuur. Daardoor krijgen de Zenne en de kleine Zenne meer ademruimte. De oevers zullen beter beheerd en heringericht worden. En het gebied zelf zal deels dienst doen als overstromingsgebied.

Groene troef

Het spreekt voor zich dat het nieuwe natuurgebied een enorme troef betekent voor alle inwoners van Lembeek. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.  

Een schakel in een groter Zenne-verhaal

Lembeek-Noord maakt deel uit van het project Zennevallei. Dat project streeft naar een groene Zennevallei waar het aangenaam vertoeven is en waar wonen en werken harmonieus samengaan. Als schakel in dit groter geheel heeft Lembeek-Noord een belangrijke symbolische waarde. Het toont immers aan dat er mooie oplossingen mogelijk zijn als alle partijen constructief samenwerken.

‘Lembeek-Noord?!’

'Lembeek-Noord' is slechts een projectnaam. Het park verdient een betere naam. Heb jij een goed idee? Mail je suggestie naar cos@halle.be.

Infoavond op 6 maart 2018

Op dinsdag 6 maart vond een infoavond plaats in Lembeek. De aanwezigen kregen een toelichting bij het groene project.
Hier vind je de presentatie.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht