Vergunning om drukwerk te verspreiden op de openbare weg: aanvraag

Contactgegevens
gegevens van de aanvrager
Adres
Gegevens over de actie
bv. stadscentrum, wijk Sint-Rochus, stationsomgeving, ...
Datum