×

Word gemachtigd opzichter

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant voor de 20ste keer een opleiding voor kandidaat-gemachtigde opzichters.

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. De kinderen met de wagen naar school brengen, lijkt “veiliger”.

Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang komt. Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Als gemachtigd opzichter help je kinderen om veilig de straat over te steken. Zo vervul je een heel belangrijke rol in de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Wat doe je als gemachtigd opzichter?

  • Je laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Je mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar je mag het verkeer niet regelen.
  • Je bent uiteraard goed herkenbaar. Je gebruikt een reflecterend stopbordje op steel. Aan je linkerarm draag je een driekleurige armband met daarop de vermelding ‘stad Halle’. Je draagt ook best een fluojas.

Wil jij een gemachtigd opzichter worden?

Dat waarderen we enorm. Je moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Je zet je vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving.
  • Je volgt een theoretische en praktische opleiding.

De provincie organiseert gratis het theoretische deel van de opleiding (3 uur). De theorie behandelt de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen verkeersregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

  • Er worden in oktober 15 opleidingsmomenten georganiseerd op verschillende plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant.
  • Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven. Dit gedeelte slaat vooral op de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of het verkeer stilleggen, en de correcte inschatting van het verkeer in de praktijk. Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen de politie en de kandidaten gemachtigd opzichter.
  • Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar de gemachtigd opzichter zal optreden.

Wil jij ook bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer? Neem dan (gratis) deel aan één van de geplande opleidingen. Schrijf je vóór 15 september in via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters