×

Wij zoeken opnieuw leerbuddies!

Halle verlengt het project van de leerbuddies. Dit zijn vrijwilligers die leerlingen uit de 3de kleuterklas, het lager of secundair onderwijs helpen bij de leerstof en zo voorkomen dat er een te grote leerachterstand ontstaat. Het initiatief is één van de maatregelen van het corona-herstelplan van de stad en werd deze zomer een eerste maal opgestart. Met succes! Het college van burgemeester en schepenen wil daarom het initiatief vanaf december hernemen. Want ook dit schooljaar blijven bepaalde coronamaatregelen van kracht waardoor kwetsbare leerlingen het soms moeilijk hebben om te volgen.

Vanaf december kunnen Halse scholen opnieuw leerlingen aanmelden die in aanmerking komen voor dit project. Het gaat om leerlingen die een leer- of taalachterstand opliepen en nood hebben aan vakinhoudelijke bijscholing.

Nieuw is dat leerlingen ook aangemeld kunnen worden voor een ‘coachingtraject’ om hun studiemethodiek te verbeteren. De leerlingen leren dan ‘leren’ en krijgen tips & tricks aangereikt voor een positieve huiswerkomgeving, …. Zo’n tools zijn handig nu leerlingen, zeker bij afstandsonderwijs, meer op zichzelf zijn aangewezen. Leerbuddies kunnen tijdens zo’n traject ook aandacht besteden binnen andere levensdomeinen zoals het psychisch welbevinden van de leerlingen, hun vrije tijd, opvoeding, … Ook leerlingen die nood hebben aan extra oefenkansen Nederlands komen in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is dat de nodige ondersteuning niet kan gerealiseerd worden in het eigen gezin omwille van de gezinssituatie, een beperkte draagkracht of kennis van het Nederlands bij de ouders.

De stad Halle stelt daarom leerbuddies ter beschikking die deze gezinnen begeleiden. Deze begeleiding kan ofwel bij het kind thuis doorgaan, op school, of in een lokaal dat de stad gratis ter beschikking stelt.

Gezocht: leerbuddies!

Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen zijn we nog op zoek naar leerbuddies.  Heb jij zin en tijd om kinderen of jongeren doorheen het schooljaar te ondersteunen (start februari 2021)? Stel je dan zeker kandidaat!

Profiel:

  • Een pedagogisch diploma is geen noodzaak maar is wel handig meegenomen. We denken onder meer aan actieve of gepensioneerde leerkrachten, studenten uit het hoger onderwijs, mensen uit het jeugdwerk, werkzoekenden, …
  • Maar ook vrijwilligers die een affiniteit met en interesse hebben in verschillende levensdomeinen (onderwijs, geestelijk welbevinden, opvoeding, cultuur/sport en vrije tijd, …) van leerlingen van de 3de kleuterklas, lagere school of het secundair onderwijs, zijn zeer zeker welkom.
  • Je kan je verplaatsen in de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • Je staat open voor verschillende culturen.
  • Je motiveert en inspireert de leerlingen en hun ouders. Je bent hun supporter aan de zijlijn, de persoonlijke coach die hen aanmoedigt bij het leerproces.
  • Je bent stipt (afspraken nakomen), geduldig, communicatief, vriendelijk en behulpzaam.
  • Je werkt nauw samen met de school, het gezin (de leerling en de ouders) en de projectcoördinator.
  • Je hebt goede kennis van het Nederlands.
  • Je bent bereid om dit op vrijwillige basis te doen. Reële onkosten kunnen uiteraard vergoed worden, zoals bijvoorbeeld een verplaatsingsvergoeding.
  • Je kan een blanco uittreksel van maximaal 3 maanden oud voorleggen uit het strafregister voor het werken met kinderen (minderjarigenmodel).

Leerbuddies die graag willen helpen, kunnen zich tot en met 6/01/2021 aanmelden via www.halle.be/leerbuddy

Wij bedanken je nu al voor jouw inspanningen om de slaagkansen van de kinderen in het onderwijs mee te vergroten.