×

Stappen naast het RUP

Met de hulp van de Vlaamse Bouwmeester en Vlaamse Milieumaatschappij

Het RUP is niet het enige plan dat opgemaakt moet worden om de doelstellingen te realiseren. Het RUP De Bres legt enkel de bestemming vast voor het gebied en de bijbehorende stedenbouwkundige regels voor de inrichting en het beheer. Deze regels moeten nog voldoende ruimte geven voor het creatief ontwerpproces van ontwerpers en architecten. Dat proces verloopt naast de opmaak van het RUP. Daarvoor doen we ook een beroep op de Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij worden betrokken bij de aanstelling van de ontwerpers voor het park, de sporthal, de overdekte parking en de nieuwe woningen naast de sporthal.

Er komt een wedstrijd voor ontwerpers in juni 2021. De winnaars van de wedstrijd maken we begin 2022 bekend. We organiseren daarna momenten om de winnende ontwerpen samen verder uit te werken.

Het ontwerp van het landschapspark wordt verder uitgewerkt

Het openleggen van de Zenne zal een impact hebben op het reliëf van het park. Nu is alles plat. Maar als we de Zenne openleggen, komt er dus een helling naar de rivier die een pak lager ligt. Daarover bestaat al een landschapsontwerp. Dat zal nog gedetailleerder uitgewerkt worden. We houden daarbij rekening met de noden en wensen van de burgers en de omliggende scholen. Zij worden daarover dan ook bevraagd.

Het ontwerp voor een nieuwe sporthal

De sportdienst van Halle brengt in kaart welke activiteiten er in de toekomst in de nieuwe sporthal georganiseerd worden en welke ruimte deze sportactiviteiten nodig hebben. Dat gebeurt in overleg met de verenigingen die momenteel gebruik maken van de bestaande sporthal.

We stellen ook aan het stadspanel een aantal open vragen over vrijetijdsinfrastructuur. Het stadspanel bestaat uit inwoners uit alle lagen van de Halse bevolking die een aantal keer per jaar bevraagd worden over bepaalde kwesties.

Vervolgens zal een architectenbureau aangesteld worden voor het ontwerp van de sporthal. Bij dit ontwerp is het van belang dat er een interactie is tussen de sporthal en het park. De sporthal moet ook in het oog springen. Het zal een landmark of herkenningspunt in de stad worden. Ook de basiliek is bijvoorbeeld zo’n landmark. RUP De Bres zal voldoende architecturale vrijheid openlaten voor de architecten.

Het ontwerp van de woningen met publieke plint

Het nieuwe woonproject richt zich met een levendige voorgevel naar het park. In de gebouwen komen woningen voor meerdere gezinnen. Deze principes worden verder uitgewerkt in een architecturaal ontwerp.