×

Leerbuddies gezocht

Vorig jaar startte de stad Halle een project op rond leerbuddies. Dat zijn vrijwilligers die leerlingen helpen bij de leerstof en zo voorkomen dat er een te grote leerachterstand ontstaat. Omdat het project wegens groot succes opnieuw verlengd wordt, zijn we op zoek naar extra leerbuddies.

Al 90 kinderen en jongeren kregen dit schooljaar in Halle de kans om begeleid te worde door een leerbuddy. Die leerbuddy hielp hen met hun leerstof of coachte hen op vlak van opvoeding, vrije tijd en psychisch welzijn.

De stad Halle kon dankzij die leerbuddies al heel wat jonge mensen helpen. Maar er staan nog veel leerlingen op de wachtlijst. Om ook hen een kans te geven op begeleiding zetten we het project verder tijdens de zomervakantie. Daarvoor zijn we nog op zoek naar extra leerbuddies.

Als leerbuddy ondersteun je leerlingen uit de derde kleuterklas, het lager of het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen die een leer- of taalachterstand opliepen en nood hebben aan vakinhoudelijke bijscholing. Ook studiebegeleiding of coaching op andere levensdomeinen kunnen tot het takenpakket behoren.

Heb jij zin en tijd om kinderen of jongeren tijdens de zomervakantie te ondersteunen? Stel je dan zeker kandidaat via www.halle.be/leerbuddy.

kan tot en met 23 mei 2021.

Meer info en contact