×

Halle maakt werk van toekomstvisie voor site De Bres

Halle heeft de eerste stappen gezet richting een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de omgeving rondom De Bres. Dit GRUP bepaalt de toekomstvisie voor de volledige omgeving. Het moet onder andere een ondergrondse parking mogelijk maken zodat er bovengronds ruimte vrijkomt voor het Landschapspark.

Met een gloednieuwe ondergrondse parking wil Halle alle parkeercapaciteit in de buurt van sportcomplex De Bres ondergronds brengen. Op die manier komt er bovengronds ruimte vrij die als parkzone, rust- of sportzone of een belevingsplein kan worden ingericht. Op die manier kunnen we het Landschapspark, dat Lembeek met Buizingen zal verbinden, ook dwars door het centrum van de stad trekken.

Een GRUP via participatie

Om dit te kunnen realiseren maakt Halle werk van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de omgeving rondom De Bres. Dat bepaalt hoe het gebied zal ingericht en beheerd worden en wat de verschillende mogelijkheden zijn. Voor de uitwerking van dit GRUP zal de stad een participatietraject uitwerken met de buurtbewoners, inwoners, de betrokken partners van het Landschapspark, Sport Halle, de toekomstige parkinguitbater, … Met hun ideeën en visies gaan we aan de slag om tegen midden 2022 een definitief GRUP uit te werken. Vanaf dan kan er ook gestart worden met de realisatie van de verschillende plannen.

Toekomstvisie

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal zich dus niet beperken tot het Landschapspark en de ondergrondse parking. Beide projecten zijn weliswaar de directe aanleiding. Maar met het GRUP willen we ook de eigenheid van de omgeving bewaren, werk maken van een toekomstvisie voor het sportcentrum, de afwerking van het woonweefsel langs de huizen aan de M. Senciestraat mogelijk maken, ruimte voorzien voor het opnieuw bovengronds brengen van de Zenne,…. Kort samengevat: er zijn heel veel ideeën en plannen voor deze site. Maar willen we deze ook allemaal tot een goed einde brengen, voegen we ze nu best samen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Ook nieuw GRUP voor Vuurkruisenstraat

Ook voor de Vuurkruisenstraat sleutelen we aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de nieuwe ondergrondse parking aan De Bres kunnen we ook voor de parking aan de Vuurkruisenstraat een nieuwe toekomstvisie uitwerken. We denken daarbij o.a. aan een buurtpark en de beperking van nieuwe wooninbreiding. Het geheel moet op lange termijn zorgen voor een opwaardering van de Vuurkruisenstraat, die toch een belangrijke verbindingsweg is tussen het J. Possozplein en de Basiliekstraat.