Werken aansluiting vernieuwde voorstadsparking en aanleg fietsstraat Parklaan starten binnenkort

Plan wegenwerken Nederhembrug

Werken aansluiting vernieuwde voorstadsparking starten 22 mei: Nederhembrug tijdelijk gesloten

Sinds enige tijd wordt er een nieuwe, volwaardige voorstadsparking aan Nederhem (rechtover Sportoase Hallebad) aangelegd. Deze parking in- of uitrijden zal langs de nieuw aan te leggen Spoorwegstraat gebeuren (zie plan). De Spoorwegstraat ontsluit de nieuwe Nederhemwijk. Langs de nieuwe Spoorwegstraat zullen ook een 100-tal wagens kunnen parkeren. Om de aansluiting van de Spoorwegstraat op de Nederhembrug (brug die het ronde punt aan Nederhem verbindt met de Karel Nerinckxlaan) te realiseren, moet er werken gebeuren. Deze starten op maandag 22 mei. Het aanleggen van deze aansluiting biedt ook de kans om de verkeersveiligheid rond het zwembad te verhogen. Zo wordt er een middeneiland aangelegd waardoor oversteken vanaf de nieuwe parking op een veiligere manier kan. Er worden ook nieuwe fietspaden voorzien (zie plan).

De werken kaderen tevens in het groter project van de opwaardering van het kanaal, waarbij op termijn ook een nieuwe brug over het kanaal wordt aangelegd en het ronde punt zal verdwijnen.

De werken ter hoogte van de Nederhembrug zullen een drietal maanden duren. Gedurende deze periode kan er geen gemotoriseerd verkeer over de Nederhembrug. Een veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers blijft behouden.

Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via:

  • Route A: Vandenpeereboomstraat – Graankaai
  • Route B: Jean Laroystraat – Felix Roggemanskaai – Alsembergsesteenweg – Oct. de Kerchove d’Exaerdestraat – Vandenpeereboomstraat

Aan de toegang tot de huidige parking op Nederhem aan de J. Laroystraat, wijzigt er niets.

Het stadsbestuur beseft dat er de laatste jaren veel gewerkt is in Halle, met impact op het verkeer en de mobiliteit in de stad. Toch dienen deze werken allen een belangrijk doel: een verkeersveilig en leefbaar Halle creëren. Specifiek voor Nederhem wordt een aangename omgeving gecreëerd, met woon- en sportvoorzieningen, parkeergelegenheid, een nieuwe brug, het stedelijk plein en een verademende groenzone.

Parklaan wordt fietsstraat: herinrichtingswerken starten op 6 juni

De Parklaan wordt heringericht tot fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die als fietsroute is ingericht, maar waar ook gemotoriseerd verkeer is toegestaan. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Fietsers hebben er altijd voorrang. De auto is er te gast.

De aanleg van de fietsstraat past volledig binnen de mobiliteitsvisie van de stad. De stad wil een comfortabel en veilig fietsnetwerk uitbouwen doorheen Halle en veiligere schoolomgevingen te creëren.

De werken starten op dinsdag 6 juni en zullen ongeveer twee maanden duren. Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn ze afgerond. Ook het plein dat de Parklaan met Vondel en Leide verbindt, wordt heringericht.

Hoe zal de vernieuwde Parklaan eruitzien?

Het voetpad aan de kant van de school wordt verbreed. Daarnaast wordt richting Arkenvest een ruime rijbaan voor fietsers voorzien. De parkeerstrook naast het park wordt omgevormd tot rijbaan voor auto’s en fietsers. Tussen de autorijbaan en de fietsrijbaan komt een middengeleider die bestaat uit bloembakken.

Bereikbaarheid, parkeren en markt

  • Het stadscentrum blijft bereikbaar en de parkings op het J. Possozplein, in de Vuurkruisenstraat en op de Leide zijn tijdens de werken toegankelijk voor bezoekers.
  • De wekelijkse donderdag- en zaterdagmarkt wordt vanaf 3 juni (Sinksenkermis) tot het einde van de werken verplaatst naar de parking aan de Mgr. Senciestraat, vóór het sportcomplex De Bres.

Bijlagen

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?