UPDATE: Wateroverlast treft Halse inwoners en handelaars

voorbeelden van waterdijken

Op woensdagavond trok een uitzonderlijk hevig onweer over ons land. Deze keer bleef ook Halle niet gespaard. De stad nam de afgelopen jaren al verschillende initiatieven om de wateroverlast te bestrijden. Deze maatregelen bleken gisteren niet op alle plaatsen even doeltreffend. De stad onderzoekt nu welke maatregelen op korte en middellange termijn kunnen genomen worden om de wateroverlast in de toekomst verder te beperken.

Het KMI had code oranje aangekondigd en kreeg gelijk: 18 liter neerslag per vierkante meter op nauwelijks 15 minuten tijd, hagelbollen van zo’n 2 cm dik en een hevige wind. Het uitzonderlijk hevige onweer veroorzaakte woensdagavond op tal van plaatsen in ons land wateroverlast. Zo kreeg de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West in totaal maar liefst 150 oproepen voor ondergelopen straten en kelders. Ook in het centrum van Halle bleven de problemen niet uit, ondanks het vernieuwde rioleringsstelsel en het nieuwe bufferbekken in de Basiliekstraat. En ook in Lembeek werden verschillende inwoners getroffen door wateroverlast.

De stad leeft mee met de getroffen inwoners en handelaars. Ze betreurt dat de gedane investeringen niet alle wateroverlast hebben kunnen voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de bufferbekkens in de binnenstad tijdens de neerslag woensdagavond gefunctioneerd hebben zoals het hoort. De wateroverlast in de Basiliekstraat en de Maandagmarkt is immers ontstaan na de regenbui, toen het regenwater van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg richting het centrum stroomde. Dat zorgde voor een uitzonderlijke hoeveelheid water, die het rioleringsstelsel in het centrum niet in één keer kon slikken, waardoor het water naar omhoog kwam. Op verschillende plaatsen werden overdag preventief zandzakjes verdeeld, maar dit heeft niet kunnen verhinderen dat verschillende handelaars toch nog met de voeten in het water stonden.

Maatregelen op korte en middellange termijn

De stad wil niet bij de pakken blijven zitten en onderzoekt op welke manier we kunnen voorkomen dat het water van de hogere gelegen stadswijken te snel of rechtstreeks naar het centrum stroomt. Via bijkomende infrastructuurwerken willen we er voor zorgen dat het water trager doorstroomt naar de Basiliekstraat of via een andere weg in de Zenne terecht kan komen. Maar dit moet uiteraard eerst verder onderzocht worden. Deze oplossingen kunnen we ook niet op korte termijn realiseren.

Daarom gaat de stad investeren in flexibele waterdijken. Op die manier kan het water op risicovolle plaatsen bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden en proberen we te voorkomen dat het water binnenstroomt in woningen of winkels. Uiteraard zal dit ook niet alle ellende kunnen voorkomen. Maar wanneer het KMI code geel of oranje aankondigt, kunnen we op cruciale plaatsen in onze stad deze mobiele dijken preventief plaatsen. Zo zijn we als stad beter voorbereid op de driften van onze weergoden.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht