Toch een zebrapad tussen bibliotheek en de autovrije Basiliekstraat

Het college besliste in zitting van 7 juli dat er toch een  zebrapad komt tussen de bibliotheek en de autovrije Basiliekstraat.

Na de heraanleg van de Basiliekstraat en de invoering van zone 30 in de historische binnenstad werd vooropgesteld om geen zebrapaden meer te voorzien tussen de bibliotheek en de autovrije Basiliekstraat. Er zijn immers veel verschillende oversteekbewegingen in het stuk Basiliekstraat tussen het autovrije deel en de Bospoortbrug (van Bibliotheek naar Albertpark; van Delhaize naar overkant en vice versa). Gezien de zone 30 en het gevarieerd oversteekgedrag werd geopteerd voor de minst slechte oplossing: namelijk het niet-voorzien van zebrapaden. Naast een zebrapad mag namelijk niet overgestoken worden, ook niet in een zone 30.

Op de gemeenteraad van 25 april werd toegelicht dat het een proefopstelling betrof die zou worden geëvalueerd met het oog op een definitieve beslissing tegen augustus, wanneer de vernieuwing van de aanpalende Parklaan als fietstraat wordt beëindigd en anderzijds het wegdek van de Basiliekstraat tussen Zenne en Bospoortbrug wordt vernieuwd.  Uit de evaluatie, die gehouden met in samenspraak met het mobiliteitsplatform en de politie, bleek dat er inderdaad  een gevarieerd oversteekgedrag is in deze zone, maar met toch een hoge concentratie op de as bibliotheek-autovrije Basiliekstraat. De vele reacties van inwoners bevestigen dit ook. Ook alle politieke fracties spraken hun voorkeur voor een zebrapad uit.

Het college besliste dan ook op vrijdag 7 juli om een zebrapad te voorzien tussen de bibliotheek (hoek Basilliekstraat/ Arkenvest) en de verkeersvrije Basiliekstraat; er worden geen zebrapaden aangelegd in de overige delen van de straat waar eveneens veelvuldig overgestoken wordt.

De markering zal tegen het einde van augustus worden aangebracht, nadat ook het bovenste deel van de Basiliekstraat is vernieuwd en ook voor de fietsers fietssuggestiestroken werden aangebracht.

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?