Stad & OCMW voortaan één organisatie

Sinds 1 januari zijn stad en OCMW één organisatie! Door de krachten te bundelen, willen we onze dienstverlening optimaliseren waarbij u als inwoner helemaal centraal staat. 

Stad en OCMW voortaan een organisatie
  • Uitgebreide dienstverlening

De fusie tussen stad en OCMW vertaalt zich meteen in een uitgebreide dienstverlening. Zo zijn de drie themabalies overdag langer open. Ook op donderdagavond (17u-20u) kan je bij ons met AL jouw vragen terecht bij de welzijnsbalie en de balies burgerzaken en leefomgeving . De zaterdagochtendopening (die zich beperkte tot de balie burgerzaken) verdwijnt daardoor.

Klik hier voor meer info over de openingsuren

  • Eén organisatie, één website, één logo, één telefoonnummer

Het logo en de website van het voormalig OCMW behoren tot het verleden, alle informatie over de sociale dienstverlening vind je voortaan op www.halle.be. Eén organisatie betekent ook één telefoonnummer: 02 365 99 00.

  • Eén bestuur

Door de fusie van de stad en het OCMW tot één organisatie maakt elk lid van de gemeenteraad meteen ook deel uit van de ‘raad van maatschappelijk welzijn’, zeg maar de vroegere OCMW-raad. De gemeenteraad is dus ook bevoegd voor de maatschappelijk dienstverlening voor bijvoorbeeld ouderen of sociaal kwetsbare inwoners. Er is ook maar één voorzitter voor beide raden. Het samenvoegen van beide raden zorgt in ieder geval voor een efficiënter en een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Maak hier kennis met het vernieuwde gemeentebestuur

De gemeenteraad moet zich echter niet buigen over individuele sociale dossiers zoals bijvoorbeeld de toekenning van een leefloon. Deze kwesties worden behandeld door het ‘bijzonder comité sociale dienst’. Het gaat om die dossiers die vroeger werden behandeld door de geheime vergaderingen van de OCMW-raad.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht