Stad Halle bevraagt inwoners opnieuw in 2018

Deze week krijgen 1500 Hallenaren een enquête in de brievenbus. De vragenlijst kadert in het project ‘stadsmonitor’, waarbij de stad om de drie jaar aan de hand van een steekproef haar inwoners bevraagt over het leven in de stad. In 2012 en 2015 werd ook al zo’n bevraging georganiseerd.

Stad Halle bevraagt inwoners opnieuw in 2018

De resultaten van de enquête worden vergeleken met de statistieken uit de vorige bevragingen. Op die manier krijgt het stadsbestuur zicht op wat er leeft in de stad, hoe de stad zich ontwikkelt en wat de Hallenaren vinden van het aanbod aan onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport. Ook over de mobiliteit en de veiligheid worden de inwoners uitgebreid bevraagd.

Waar heb je als burger hinder van ondervonden? Wat vind je van de staat van je woning? Is er voldoende kwalitatieve kinderopvang in Halle? Communiceert de stad voldoende met haar inwoners? Zijn er genoeg voorzieningen voor ouderen? Voel je je veilig in je buurt?,… Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die in de stadsmonitor worden gesteld.

In februari 2018 zullen zo'n 1500 inwoners een vragenlijst ontvangen. De bewoners worden via een steekproef willekeurig geselecteerd.  De inbreng van de Hallenaren is onmisbaar om verder te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad. Met de stadsmonitor kan de stad ook beter inspelen op de noden en wensen van haar inwoners. De resultaten van de bevraging worden bekendgemaakt eind 2018.

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?