Rioleringswerken in Kruiskensheide zijn van start gegaan

Het project ‘Saneren Kruiskensheide en afkoppelen Kriekeveld en Vredeswijk’ is officieel van start gegaan. De aannemer voert gelijktijdig in Steengroefstraat, Kruiskensheide en het terrein grondverbeteringen uit. Vanaf woensdag 15 maart 2017 zijn de effectieve rioleringswerken in Kruiskensheide van start gegaan.

Afgelopen weken werden er zowel in Kruiskensheide als Steengroefstraat proefsleuven gegraven om de exacte ligging van de nutsleidingen te achterhalen. Hier stoot onze aannemer op enkele onvoorziene zaken waardoor de effectieve rioleringswerken even op zich lieten wachten. Alles werd ondertussen opgelost en de werken lopen terug op schema.

Kruiskensheide

Vanaf woensdag 15 maart is de aannemer gestart met de rioleringswerken in de doorstreek tussen Kruiskensheide en Vredelaan. Daarnaast krijgt de 1ste 100 meter van de straat komende van Kruiskensheide een verharding met steenslag zodanig dat buurtbewoners hier tijdelijk langs één zijde van de straat kunnen parkeren.

Aanvankelijk zou er gestart worden onderaan in de zijstraat van de Kruiskensheide, waar in eerste instantie het bufferbekken in de weide achter de woningen geplaatst wordt. Alvorens onze aannemer hier kon beginnen, moesten er eerst bovengrondse leidingen en een verlichtingspaal verplaatst worden om extra ruimte te creëren voor de grote werktuigen van onze aannemer. Dit werd gisteren uitgevoerd. Tenslotte wordt er hier maandag 20 maart een gasleiding afgekoppeld en verplaatst. Nadien kan de aannemer starten met de rioleringswerken (plaatsing bufferbekken). Daaropvolgend zal de aannemer met de rioleringswerken omhoogkomen richting Edingsesteenweg.


Steengroefstraat

Van zodra de riolering in de doorsteek Vredelaan-Kruiskensheide geplaatst is, zal deze rioleringsploeg de rioleringswerken aanvangen in de Steengroefstraat. Hierbij zal er gewerkt worden vanaf het kruispunt met de Veroonslinde richting aansluiting Steengroefstraat op de Bergensesteenweg.

Afgelopen week werden de bomen op het pleintje (ter hoogte van Veroonskouter) gerooid zodanig dat hier een tijdelijke parking aangelegd kan worden. In de loop van volgende week wordt de tijdelijke parking verder aangelegd met steenslag. De parking zal bereikbaar zijn via Sterrestraat – Veroonskouter.


Toegankelijkheid opritten

Afhankelijk van waar de werken zich bevinden en de mate van vooruitgang, zal u daags voordien door ploegbaas of werfleider ingelicht worden indien uw oprit niet meer toegankelijk zou zijn. Hetzij mondeling, hetzij via een bewonersbericht dat in uw brievenbus geplaatst zal worden.

  • In de doorsteek van Vredelaan naar Kruiskensheide wordt parkeren langs één zijde van de straat toegelaten. De 1ste 100 meter van de straat komende van Kruiskensheide krijgt een verharding met steenslag.
  • Aan de Steengroefstraat wordt er op het pleintje (ter hoogte van Veroonskouter) een tijdelijke parking aangelegd met steenslag voor een 10-tal auto’s.  De parking is bereikbaar via Sterrestraat – Veroonskouter. 


Huisaansluitingsformulieren

De betrokken inwoners kregen de nodige formulieren. Gelieve deze zo spoedig mogelijk en in drievoud in gevuld terug te bezorgen. 


Afvalophaling

Gedurende de werken wordt het afval in Kruiskensheide niet deur-aan-deur opgehaald. Inwoners kunnen hun afval deponderen op een verzamelpunt aan de hoek Kruiskensheide /Edingensesteenweg.

De inzamelregels blijven gelden:

  • afval pas daags voor de inzameling vanaf 18 uur plaatsen
  • zakken goed dichtmaken
  • je afvalzakken die niet werden opgehaald terug binnen zetten en bij een volgende inzameling, na sortering, opnieuw aan het verzamelpunt plaatsen
     

Algemene info over deze werken vind je hier: https://www.halle.be/wegenwerken/kruiskensheide-steengroefstraat-krieken...

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?