Plaatsen beschikbaar op de Pasenkermis in Lembeek

De stad heeft 5 vrije plaatsen op de Pasenkermis te Lembeek. Interesse? Stuur je kandidatuur uiterlijk op 23 maart 2017 naar het college van burgemeester en schepenen.
 

5 beschikbare plaatsen:

 1. plaats met een gevelbreedte van 14 m, (nr. 9 op het plan)
 2. plaats met een gevelbreedte van 7 m, diepte 3 m. (nr. 6 op het plan)
 3. plaats met een gevelbreedte van 7 m, diepte 3 m. (nr. 16 op het plan)
 4. plaats met een gevelbreedte  van 9 m, diepte 10 m. (nr. 17 op het plan)
 5. plaats met een gevelbreedte van 23 m., diepte 15 m. (nr. 14 op het plan)

De standplaatsen worden toegewezen voor de duur van de kermis. Het standrecht bedraagt: 32,70 euro per strekkende meter. Het kermisplan ligt ter inzage op de dienst Evenementen en lokale economie.

Je kandidatuur indienen:

 • schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen
 • uiterlijk op 24 maart 2017
 • Volgende documenten moeten toegevoegd worden:
  • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
  • kopie van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
  • het bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het K.B. van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, voor kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet menselijke energiebron
  • desgevallend het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie
  • desgevallend het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel en de personen die er werken, voldoet aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
    

 

 

Meer info en contact:
Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?