Parkje Sint-Rochuskerk krijgt nieuwe inrichting

Van de restauratie wordt gebruik gemaakt om ook het parkje naast de kerk een grondige opfrisbeurt te geven. Gezien de beperkte oppervlakte van het park zal één van de twee paden gesupprimeerd worden. Voorts zullen er aantal beschadigde bomen gerooid worden en zullen de aanwezige struiken en taxuszuilen plaats ruimen voor enkele bloemrijke plantenborders. Deze borders zijn gemakkelijker te onderhouden en zullen het park visueel aantrekkelijker maken. Deze bloemen moeten ook de bijen aantrekken en de biodiversiteit bevorderen. Het park wordt tot slot geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Op die manier wordt het park opnieuw een fijne speelplek voor de kinderen en een aangename ontmoetingsplek voor de volwassenen.  Zij kunnen er net als vroeger terecht voor een spelletje petanque of verpozen op een van de zitbanken.

In het voorjaar van 2018 wordt het park opnieuw ingezaaid en toegankelijk. Voor de nieuwe inrichting verder uit te werken, werd er een werkgroep opgericht, bestaande uit stadsdiensten, regionaal landschap, werkgroep vergroening Halle, buurtbewoners.

Het ontwerpplan zal in mei 2018 voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De herinrichting is voorzien voor najaar 2018/voorjaar 2019.

 

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?