Ook als niet-Belg kan je gaan stemmen!

Wie geen Belgische nationaliteit bezit, kan toch zijn stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober, net als alle Belgische kiezers. Als niet-Belg moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en je op voorhand inschrijven.

Wie zich vroeger al heeft ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018: hij of zij staat al geregistreerd als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in de kieslijst.

Voorwaarden:

Ben je EU-burger? Dan moet je

 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
 • niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling)

Wist je dit?

 • je kan je ook kandidaat stellen voor een zetel in de gemeenteraad
 • je kan je ook registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen (2019)

Ben je niet-Belg en burger van een land buiten de Europese Unie? Dan moet je ook:

 • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
 • verklaren dat je de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleeft

Je kunt je enkel inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraads- of parlementsverkiezingen.
Let op! Na registratie geldt de stemplicht net als voor alle andere kiezers.
Let op! Wie zich vroeger al heeft ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018: hij of zij staat al geregistreerd als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in de kieslijst.

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je gaan stemmen?

Dien je aanvraag in vóór 31 juli 2018. Je wacht best niet tot de laatste dag. Doe het nu al! Dit kan via:

Je ontvangt een ontvangstbewijs via de post. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Indien geweigerd, kan je nog een beroep instellen. Hoe dat moet, lees je in de aangetekende brief die je zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.
Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Je moet dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.

Registratiesessies:

Vragen? Hulp nodig? Kom langs op 1 van de registratiesessies. Deze gaan door op:

 • Donderdag 29 maart van 18u tot 20u in het stadhuis (Oudstrijdersplein 18, Halle – dienst Welzijn)
 • Donderdag 5 april van 9u tot 12u in het stadhuis (idem)
 • Dinsdag 10 april van 16u tot 19u in Centrum voor Basiseducatie (Gemeenteplein 1, Buizingen)
 • Woensdag 18 april van 14u tot 16u in de pastorie van Lembeek (Stationsstraat 1)

Een medewerker van de stad zal je meer informatie geven en indien gewenst het formulier ingevuld meenemen.

De dienst burgerzaken controleert nadien of je aan de voorwaarden voldoet. Indien je aan de voorwaarden voldoet ontvang je een bevestiging. Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, ontvang je hierover bericht en kan je in beroep gaan door een bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?