Nieuwe fietsstraat tussen Bospoortbrug en Arkenvest open!

Aanleg fietsstraat Basiliekstraat

UPDATE: Bij het openstellen van de Basiliekstraat stelden we vast de er iets fout ging met de witte belijning. Wij hebben getracht om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Zo werden de belijningen gisteren en vanmorgen aangepast. De bochtlijn is weggewerkt en de onderbroken lijnen werden voorzien aan de opritten. Naast verkeersborden werden er ook extra pijlen aangebracht om aan te geven in welke richting er gereden moet worden. Auto’s mogen enkel in de richting van de Parklaan en de Arkenvest rijden, fietsers mogen in beide richtingen rijden (=zelfde principe als de Parklaan).

Op vrijdagochtend 30 augustus wordt tussen 7u en 11u het regenboogzebrapad aangebracht. Op dat moment zal er geen autoverkeer mogelijk zijn in de richting van de Arkenvest. Het plaatselijk verkeer kan de Basiliekstraat wel inrijden om naar de Delhaize of de Parklaan te rijden. Het openbaar vervoer zal omgeleid worden via de Vandenpeereboomstraat.

De gloednieuwe fietsstraat tussen de Bospoortbrug en de Arkenvest is opengesteld voor het verkeer. Dat is een week vroeger dan gepland. Het nieuwe schooljaar zal dus zonder bijkomende verkeershinder kunnen starten. Intussen wordt werk gemaakt van een tijdelijk fietspad langsheen de bibliotheek en het Elisabethpark.

Halle heeft er een nieuwe fietsstraat bij tussen de Bospoortbrug en het kruispunt met de Arkenvest. Deze fietsstraat heeft een rode ondergrond en sluit aan op die andere fietsstraat in de Parklaan. En dat is fijn nieuws voor wie regelmatig Halle met de fiets bezoekt en uiteraard voor de vele leerlingen en leerkrachten die vanaf 2 september opnieuw met de fiets naar school gaan.

Basiliekstraat wordt veiliger voor alle weggebruikers

Maar de herinrichting van dit stukje Basiliekstraat is uiteindelijk een goeie zaak voor alle weggebruikers, dus niet enkel voor fietsers maar ook voor de autobestuurders. De vroegere wegversmalling veroorzaakte soms gevaarlijke situaties. Veel autobestuurders reden over de fietssuggestiestrook of werden verrast door een fietser die ter hoogte van de versmalling naar links uitweek. Dit soort gevaarlijke situaties behoren dankzij de nieuwe fietsstraat tot het verleden.

De wegversmalling werd immers weggewerkt. Door de rode ondergrond krijgen fietsers ook meer bewegingsruimte en wordt het voor autobestuurders visueel duidelijk dat ze voorrang moeten verlenen aan de fietsers.

Welke regels gelden in een fietsstraat?

  • Autobestuurders mogen wel degelijk gebruik maken van een fietsstraat. Soms bestaan hierover misverstanden. Maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. Deze snelheidsbeperking gold trouwens ook al in het verleden in de Basiliekstraat. Op dat vlak verandert er dus niets.  
  • In een fietsstraat mag je met de auto of een ander motorvoertuig geen fietsers inhalen.
  • Fietsers hebben dus voorrang en mogen de volledige rijbaan gebruiken. Uiteraard moeten ze zich aan de verkeersregels houden.
  • Een fietsstraat zorgt ervoor dat ook voetgangers veiliger kunnen oversteken. Zij moeten wel voorrang verlenen aan de auto’s en de fietsers, tenzij ze de fietsstraat oversteken ter hoogte van het zebrapad tussen de winkelstraat en de bibliotheek.

Werken weekje vroeger klaar

In principe zouden de werken pas 30 augustus beëindigd worden maar door een strakke timing en het droge weer van de voorbije dagen, kan de fietsstraat een weekje vroeger opengesteld worden voor het verkeer. Eind volgende week wordt wel nog het regenboogzebrapad geschilderd tussen de winkelstraat en de bibliotheek. Hierdoor zal er enkele uren geen verkeer mogelijk zijn tussen de Basiliekstraat en de Arkenvest. De precieze timing wordt later nog meegedeeld.

Suikerkaai opnieuw eenrichtingsstraat

Tijdens de werken was er een omleiding voorzien via de Suikerkaai. Maar nu de fietsstraat klaar is, wordt de Suikerkaai opnieuw een eenrichtingsstraat. Dat was vroeger ook zo maar de ervaring leert dat een aanpassing snel nieuwe gewoontes creëert bij de weggebruikers. Dus de Suikerkaai is vanaf deze avond opnieuw enkel toegankelijk vanaf het Bevrijdingsplein en de René Deboecklaan.

Fietsers mogen gebruik maken van de Suikerkaai maar moeten ter hoogte van de werfzone afstappen en via het voetpad met de fiets aan de hand hun weg verderzetten. Fietsers kunnen trouwens beter gebruik maken de nieuwe fietsstraat en vervolgens omrijden via de Arkenvest en de Bergensesteenweg. Binnenkort kunnen ze ook gebruik maken van het nieuwe fietspad langsheen de bibliotheek in het Elisabethpark.

Nieuw fietspad langsheen bibliotheek en Elisabethpark

Het nieuwe fietspad wordt momenteel aangelegd, het loopt parallel met de Arkenvest en zal vervolgens aantakken op de Groebegrachtstraat (parking Dreamland). Op die manier kunnen fietsers tijdens de realisatie van de verschillende woonprojecten langs de Arkenvest, op een veilige manier naar het Bevrijdingsplein, het Oudstrijdersplein of het centrum fietsen.

Dit fietspad wordt volledig gefinancierd door de aannemers en de projectontwikkelaars van de nieuwe woonprojecten langs de Arkenvest. Een inspanning die de stad enorm waardeert. Op die manier hebben de kwetsbare weggebruikers nauwelijks of geen hinder van deze werken.

Ook wanneer de bouwwerken van de Zenne- en Zuidbrug starten (en de Suikerkaai afgesloten wordt voor alle verkeer), zullen de kwetsbare weggebruikers dankzij dit fietspad over een alternatieve en veilige route van en naar het centrum beschikken.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht