Kruiskensheide, Steengroefstraat, Kriekenveld: bestrijding wateroverlast Lembeek-centrum

UPDATE december 2017 - De werken in de Kruiskensheide zijn goed gevorderd. Het gescheiden rioleringsstelsel en alle mogelijke huisaansluitingen zijn gerealiseerd. De boordstenen zijn er geplaatst en de aanleg van de voetpaden is goed gevorderd. Ook het gescheiden rioleringsstelsel in de Steengroefstraat is aangelegd. De huisaansluitingen worden hier momenteel ingepland. De planning voor de werken in de Vredelaan is gewijzigd. Men start er de rioleringswerken na het winterbouwverlof (22 december tot en met 8 januari).

We geven je ook graag een gedetailleerde stand van zaken van de werkzaamheden. Ook lichten we de verdere planning toe. Let op! Deze planning houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden en slecht weer.

Kruiskensheide

 • Het gescheiden rioleringsstelsel en alle mogelijke huisaanlsluitingen zijn gerealiseerd.
 • Het pompstation en de persleiding in de zijstraat Kruiskensheide wordt aangelegd nadat de juridische procedure is afgerond. Daarom kregen huisnummers 7, 9, 11, 13 en 29 nog geen huisaansluiting. Zodra de exacte planning bekend is, brengen we de bewoners en eigenaars persoonlijk op de hoogte.
 • Alle boordstenen op Kruiskensheide zijn geplaatst.
 • De aanleg van de voetpaden is goed gevorderd. De voetpaden worden kort voor of meteen na het winterbouwverlof (22 december tot en met 8 januari) betegeld.
 • Kruiskensheide krijgt haar nieuwe toplaag asfalt vermoedelijk in maart 2018 (De asfaltcentrales zijn gesloten tijdens de winterperiode).

Steengroefstraat

 • Het gescheiden rioleringsstelsel in de Steengroefstraat is aangelegd.
 • Vanaf 11 december worden de huisaansluitingen ingepland.
 • De aanleg van de nieuwe straat start vermoedelijk in de week van 18 december. Eerst worden de fundering en de boordstenen geplaatst.
 • De aannemer zal tijdens het bouwverlof (22 december tot en met 8 januari) de straat zo proper mogelijk achterlaten. De stadsdiensten dringen hierop aan en zullen dit controleren.

Let op! We stellen vast dat steeds meer voertuigen onreglementair geparkeerd worden in de Steengroefstraat. Dit zorgt ervoor dat de tijdelijke steenslag nog sneller verdwijnt en dit zorgt voor ongemak. Gelieve dus de nadarhekken en verbodsborden zoveel mogelijk te respecteren.

Vredelaan

De planning voor de Vredelaan is gewijzigd:

 • De pers- en ontvangstputten en de persleiding zijn aangelegd.
 • De aannemer legt het gescheiden rioleringsstelsel pas na het bouwverlof (22 december tot en met 8 januari) aan.

De inwoners van de Vredelaan ontvangen na het bouwverlof een gedetailleerde planning via een bewonersbrief.

Hinder

We beseffen dat de inwoners van de Steengroefstraat, Vredelaan en omliggende straten momenteel heel wat hinder ondervinden. Door de ingrijpende rioleringswerken en de slechte weersomstandigheden is er heel veel modder.  We trachten de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen ons verontschuldigen voor het ongemak.

De aannemer kreeg de opdracht om dagelijks voor het einde van de werkdag alle omliggende straten te vergen. Woensdag 6 december reinigde de aannemer ook de greppels waar het modder zich aan het ophopen was. De stad volgt de situatie van nabij op.

Aangepaste sneeuwbestrijding

In de Kruiskensheide, Vredelaan en Steengroefstraat zal deze winter bij hevige sneeuwval geen strooizout gebruikt.

Voor de aanleg van de nieuwe straten- en pleinen werden cementgebonden materialen gebruikt. Omdat het gebruik van strooizout zeer nefast is voor de levensduur van de pas aangelegde verhardingen, zal de stad andere technieken gebruiken om deze straten sneeuw- en ijzelvrij te maken. Zo zal de stad deze winter een sneeuwveger inzetten in de Kruiskensheide, Vredelaan en Steengroefstraat.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van zand om het wegdek minder glad te maken. De stad zal op die manier ook de voet- en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij houden. Deze technieken zijn echter minder efficiënt dan het gebruik van strooizout. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten dus extra voorzichtig zijn.

Formulier huisaansluiting

We hebben nog steeds niet van alle inwoners/eigenaars het formulier betreffende huisaansluiting ontvangen. Kunnen de betrokkenen ons dit zo snel mogelijk bezorgen?

Meer algemene informatie over deze grote werkzaamheden vind je hier: Kruiskensheide, Steengroefstraat, Kriekenveld: bestrijding wateroverlast Lembeek-centrum

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?