J. Laroystraat krijgt volwaardig fietspad

De Jean Laroystraat krijgt een volwaardig fietspad tussen de Kanaalbrugstraat en de Poseleinstraat. Om dit te kunnen realiseren zal de straat ook een eenrichtingsstraat worden waarbij het verkeer uit de Nederhemwijk enkel in de richting van de Porseleinstraat mag rijden.

zicht op het kanaal

Sinds het openstellen van de Spoorwegstraat werd de Jean Laroystraat tussen de Kanaalbrugstraat en de Porseleinstraat enkel nog gebruikt voor het lokaal verkeer dat van of naar de nieuwe Nederhemwijk rijdt. Om het doorgaand verkeer te weren werd er een knip geplaatst ter hoogte van de rotonde aan de Nederhem. Enkel fietsers en voetgangers kunnen er voorbij.

Maar de fietsinfrastructuur is er dringend aan vervanging toe. Op termijn wordt er weliswaar een fietssnelweg langs het kanaal maar zolang wil de stad niet wachten. Daarom wil de stad nu reeds een deel van de fietssnelweg realiseren in de Jean Laroystraat.

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit brede fietspad aan te leggen in de berm van het kanaal tussen de Kanaalbrugstraat en de Porseleinstraat. Maar een bodemonderzoek heeft aangetoond dat deze zone niet draagkrachtig genoeg is om er een ook een fietspad aan te leggen. En dus moest de stad op zoek naar een alternatief. Daarom zal de Jean Laroystraat ingericht worden als een eenrichtingsstraat  (in de richting van de Poseleinstraat). De vrijgekomen rijstrook (langs de zijde van het kanaal) zal ingericht worden als een volwaardig fietspad. Dit zal ook volledig afgescheiden worden van het autoverkeer.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht