Huis van het Kind in Halle gesubsidieerd vanaf 2019

speelblokken

Het ‘Huis van het Kind’ in Halle wordt vanaf 2019 gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Op die manier kan het Huis van Kind zich nog beter positioneren als speerpunt van het gezinsbeleid in Halle.  De subsidiëring is ook een erkenning voor de inspanningen die de partners van het samenwerkingsverband de voorbije jaren geleverd hebben. 

Samenwerkingsverband

Het ‘Huis van het Kind’ in Halle is sinds 2014 erkend. Het is dé informatie- en ontmoetingsplaats voor gezinnen met baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jongeren in Halle. Heel wat organisaties bundelen hiervoor de krachten en hun diensten op het vlak van gezondheid, opvoeding en ontmoeten.

Door een intensieve samenwerking tussen al deze partners werden er de voorbije jaren al enkele mooie projecten rond ‘opvoeden en opgroeien’ uitgewerkt.

  • Sinds mei 2015 is er in Halle een fysiek ‘Huis van het Kind’. Dit is gevestigd op de Sociale Campus (Kanaalbrugstraat 5D). Ook andere partners van het ‘Huis van het Kind’ zijn er gehuisvest. Zo heeft Kind en Gezin er een consultatiebureau en je vindt er ook de spel- en ontmoetingsruimte ‘Speelwolk’. Dat is een plek waar jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen spelen met aangepast speelgoed en waar ouders elkaar ook op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten  en bijpraten. Voorts bevindt zich in de tuin van de campus een tuttenboom, dat is een speciale boom waar kinderen, als ze daar klaar voor zijn, hun ‘tutje’ of fopspeen kunnen hangen om er zo makkelijker afscheid van te nemen.
  • Het ‘Huis van het Kind’ biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten aan voor gezinnen. Zo worden er tijdens de ‘Week van de Opvoeding’ een ruim aantal workshops aangeboden  in samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties.
  • In 2015 werd het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) voor het basisonderwijs opgestart waardoor ouders niet langer meer moeten kamperen aan de schoolpoorten om hun kinderen tijdig te kunnen inschrijven.
  • Sinds 2016 is er een digitaal loket ‘kinderopvang’. Via één enkele registratie zijn ouders meteen ingeschreven voor alle voorzieningen waar ze interesse voor hebben. Op het moment dat er een plaats vrij komt in een kinderdagverblijf worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd.
  • De kinderopvang ‘Goudvinkje’, goed voor 18 plaatsen, kon gerealiseerd worden dankzij een samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei, Landelijke kinderopvang en OCMW Halle.
  • Dit jaar kreeg de stad Halle het label ‘Kindvriendelijke Stad’. Aan het behalen van dit label ging een traject vooraf waarbij participatie van kinderen en jongeren centraal stond.

Samenwerking met andere Huizen van het Kind

Het ‘Huis van het Kind’ in Halle stemt het aanbod ook af op dat van de ‘huizen’ in de omliggende gemeenten. De ‘Luierkast’ is zo’n project dat gerealiseerd werd in meerdere gemeenten. De actie in Halle is alvast een succes geworden want op nauwelijks een jaar tijd werden bijna 5.000 luiers ingezameld voor kwetsbare gezinnen met kinderen.

Subsidies voor Huis van het Kind Halle

Voor de Vlaamse overheid zijn de ‘Huizen van het Kind’ broodnodig om een lokaal en coherent gezinsbeleid te voeren. Daarom lanceerde minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeuren een subsidieoproep. Een uitnodiging waar de stad graag op intekende. Met succes want Halle krijgt voor de werking van 2019 zo’n 15.500 euro subsidie. Een bedrag dat het ‘Huis van het Kind’ zal gebruiken voor de verdere uitbouw van het samenwerkingsverband. Het Huis hoopt op die manier nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van de Halse gezinnen met kinderen.

 

Kindvriendelijke stad

Halle trekt resoluut de kaart van ‘kindvriendelijke stad’! Heb je zelf ook suggesties voor een duurzaam en kindvriendelijk beleid of wens je meer info? Surf dan naar www.kindvriendelijkhalle.be

 

Meer info en contact:
Terug naar overzicht