In Halle start het schooljaar met veiligere schoolomgevingen

Op vrijdag 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Een nieuw schooljaar impliceert dat veel kinderen en jongeren uit Halle en omstreken dagelijks opnieuw naar de Halse scholen zullen wandelen, fietsen of met de auto gebracht zullen worden. Het is voor het stadsbestuur een prioriteit dat die verplaatsingen zo veilig mogelijk kunnen gebeuren.

Voor en tijdens de zomervakantie is er dan ook hard gewerkt. De stad creëerde verschillende veiligere schoolomgevingen door o.a. de Parklaan om te toveren tot fietsstraat en het nieuwe circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ in te voeren. De stad, onze aannemers en het Vlaams Agentschap “Wegen en Verkeer” zetten bovendien alles op alles om ook de werken op de Nederhembrug en op de Bergensesteenweg zo snel mogelijk te finaliseren. Met succes! Vanaf donderdagavond 31 augustus is de Nederhembrug opnieuw voor alle verkeer toegankelijk. Vanaf maandag 4 september is dit ook het geval voor de Bergensesteenweg. Ook tal van wegmarkeringen werden aangebracht of vernieuwd.

Er is deze zomer nogal wat veranderd in onze stad. We zetten graag nog even alles op een rijtje:

Parklaan voortaan fietsstraat

De Parklaan werd omgetoverd tot een fietsstraat. Ook het plein dat de Parklaan met Vondel en Leide verbindt, is volledig heringericht. Hiermee wordt de schoolomgeving aanzienlijk veiliger.

Een fietsstraat is een straat waar fietsers centraal staan. Er gelden specifieke verkeersregels, die we graag nog even herhalen:

Fietsers hebben altijd voorrang in de fietsstraat, waar ze de hele rijbaan mogen innemen
Auto’s zijn te gast in de fietsstraat en moeten een maximumsnelheid van 30 km/u respecteren
Auto's mogen fietsers NOOIT inhalen in de fietsstraat

Het fietspad en de rijbaan worden van elkaar gescheiden door bloembakken. De bloembakken worden in oktober geplaatst. Tot dan vind je een tijdelijke opstelling vooraan in de straat, die verduidelijkt hoe de nieuwe straat gebruikt moet worden.

Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen en/of ophalen kunnen gebruik maken van de nieuwe kiss&ride-zone. Een kiss&ride-zone is een parkeerstrook waar een autobestuurder kort kan stoppen om kinderen voor de schoolpoort af te zetten. Auto’s mogen er niet lang stilaan of parkeren. Wil je toch parkeren? Dan kan je gebruik maken van parking Klaar (met parkeerschijf) of de parkings op het Possozplein (waar je voor 9 uur ’s ochtends gratis kan parkeren en tussen 9u en 18 u betalend kan parkeren, met de eerste 15 minuten gratis).

Kruispunt met Arkenvest krijgt nieuw wegdek met fietssuggestiestroken, zebrapad en signalisatie zone 30

Ook het kruispunt Arkenvest/ Basiliekstraat/ Parklaan kreeg in de zomer een nieuwe asfaltlaag. Het kruispunt kreeg nieuwe wegmarkeringen: de fietssuggestiestroken zijn duidelijker weergegeven, op vraag van onze burgers kwam er een zebrapad en de start van de zone 30 is heel opvallend aangebracht. Sinds enkele maanden vind je er ook een nieuwe grotere en veiligere bushalte.

Nederhembrug gaat opnieuw open op 31 augustus

De Nederhembrug kreeg een nieuw wegdek en nieuwe fiets- en voetpaden. Een middeneiland is reeds aangelegd, waardoor oversteken vanaf de nieuwe parking (waarvan de opening voorzien is tegen voorjaar 2018) op een veilige manier zal kunnen gebeuren.

De aannemer heeft hard doorgewerkt. Vanaf vrijdag 1 september kan iedereen opnieuw over de Nederhembrug rijden, fietsen en wandelen. Uiterlijk op donderdagavond 31 augustus is de brug opnieuw open voor alle verkeer!

Bergensesteenweg: Werken naderen einde - oprit E429 alvast opengesteld

Heel binnenkort wordt de Bergensesteenweg opnieuw volledig opengesteld. Momenteel is de oprit van de E429 opnieuw bereikbaar voor mensen die van het Bevrijdingsplein komen en richting Lembeek rijden. Tussen het Bevrijdingsplein en de oprit E429 kan je opnieuw in beide richtingen rijden.

Het agentschap “Wegen en Verkeer” meldt dat de aannemer momenteel bezig is met de laatste werken. De Bergensesteenweg zal vanaf maandag 4 september opnieuw toegankelijk zijn voor alle verkeer, en dit in beide richtingen

Nieuw circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’

Afgelopen zondag 27 augustus ging het nieuwe circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ in voege. Dat was nodig, want de Sint-Rochuswijk kende heel wat sluipverkeer en leed werkelijk onder de verkeersdruk. Het drukke verkeer creëerde bijgevolg onveilige schoolomgevingen, waarvoor het nieuwe circulatieplan een oplossing wil bieden.

Wat hebben we aangepast rond de schoolomgevingen op Sint-Rochus?

Zone 30
De hele Sint-Rochuswijk is voortaan zone 30, met uitzondering van de Nijvelsesteenweg en de Welkomstlaan (Landingsbaan), waar je nog steeds 50 km/u mag rijden.

De snelheid tot 30 km/u beperken schrikt sluikverkeer af, vermindert de uitlaatgassen en dus ook de luchtvervuiling en zorgt voor minder lawaai voor de omwonenden. Een belangrijk voordeel van de snelheidsbeperking is dat de verkeersveiligheid voor iedereen verbetert. In een wijk met scholen en kinderopvang is dit zeker een belangrijk argument. Wist je dat het bewezen is dat er in een zone 30 minder ongevallen gebeuren en dat de ongevallen die toch gebeuren vaak minder ernstig zijn door de lagere snelheid?

Rijrichtingen aangepast
Eenrichtingsverkeer, een lus en een knip moeten het verkeer dat niet in de woonstraten en schoolomgevingen moet zijn, aanmoedigen om via de grote assen te rijden. De leefbaarheid van de wijk wordt daarmee groter. De schoolomgevingen worden een pak veiliger. Er ontstaat ruimte voor fietspaden en iedereen kan zich veiliger in het verkeer verplaatsen.

  • De Pastoor Bernaertsstraat is een eenrichtingsstraat geworden. Je rijdt met de wagen in de richting van de Goudvinkenlaan. De schoolomgeving aan school GO! Zilverberk wordt hierdoor een pak veiliger.
  • In de Balhazarstraat werd de rijrichting omgedraaid. Je rijdt met de wagen in de richting van de Albertstraat (= omgekeerde richting dan de rijrichting in de Pastoor Bernaertsstraat).
  • De Halleweg werd een eenrichtingsstraat tussen de Leopoldstraat en de Eugene Ysayestraat. Je rijdt met de wagen in de richting van de E429 (A8). De schoolomgeving aan het Heilig-Hart & College Halleweg (“Panoramaschool”) wordt hierdoor een pak veiliger.
  • De Panoramalaan wordt een eenrichtingslus, vertrekkende van het kruispunt met de Kruisstraat dat het dichtst tegen de Halleweg ligt in de richting van het kruispunt dat het dichtst tegen de Nijvelsesteenweg ligt. De schoolomgeving aan Heilig-Hart & College Halleweg (“Panoramaschool”) wordt zo opnieuw een pak veiliger.

Aandacht voor fietsers
Er werden in een aantal straten fietspaden aangelegd. Waar de ruimte beperkt is, kwamen er fietssuggestiestroken. Een fietssuggestiestrook is een deel van de rijbaan: auto’s mogen er wel over rijden, maar het aanbrengen van zo’n strook geeft aan dat er gefietst wordt in de straat én het moet de automobilisten aanzetten tot langzamer rijden.
De stad legde op Sint-Rochus ook twee fietsstraten aan: de Albertstraat en de Leopold Deboeckstraat. Deze fietsstraten zullen bij hernieuwing van het wegdek ook in rode asfalt aangelegd worden Albertstraat in 2018; Lepold Deboeckstraat in 2019).We plaatsten ook extra fietsenstallingen in schoolomgevingen, zoals bijvoorbeeld aan Buurtschool “De Winde” in de Albertstraat.

Kiss&ride-zones aan de scholen
Op de Halleweg en in de Pastoor Bernaertsstraat kregen de scholen kiss&ride-zones.

Het nieuwe circulatieplan ‘Ademruimte tot Sint-Rochus beperkt zich uiteraard niet tot de schoolomgevingen. Het hele plan kan je hier bekijken: www.halle.be/ademruimtevoorsintrochus.

Suggesties en/of feedback over de bovenstaande maatregelen zijn welkom via info@halle.be. De stad organiseert op geregelde tijdstippen immers nog evaluatiemomenten over de nieuwe maatregelen. Het stadsbestuur wenst alle kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers een fantastische en veilige start van het nieuwe schooljaar!

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?