Halle keurt oplossing goed voor kasteelvijver Essenbeek

Op 26 november 2019 keurde de gemeenteraad een oplossing goed voor de kasteelvijver van Essenbeek.

Het dossier loopt al meer dan 20 jaar en er zijn in het verleden verschillende gerechtelijke procedures gevoerd. De procedures hadden o.a. betrekking op de vraag of er langs de Kasteelstraat gebouwd mag worden en over de verkleining en de aantasting van de biotoop van de kasteelvijver.

Het stadsbestuur heeft het gevraagde bouwproject in het verleden zelf niet vergund, maar de eigenaar ging daartegen in beroep en kreeg via de provincie een bouwvergunning. Momenteel loopt er een ultieme procedure voor de raad voor vergunningenbetwistingen m.b.t. die bouwvergunning.

Door een fout die het Vlaamse gewest jaren geleden gemaakt heeft, heeft de betwiste zone langs de Kasteelstraat geen bestemming wat de ruimtelijke ordening ervan betreft. Die zone is dus geen 'parkgebied', 'woongebied', 'recreatiegebied' of om het even welk ander gebied. Vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening is de zone een witte vlek. Dat maakt de beoordeling van het dossier zo moeilijk. De uitkomst van de lopende procedure voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen is dan ook hoogst onzeker.

Het stadsbestuur wil het risico dat met deze procedure gepaard gaat niet afwachten en sluit daarom een dading met de eigenaar. Bij een dading doen beide partijen toegevingen. De eigenaar doet toegevingen omdat hij minder woningen bouwt dan hij zou willen (11 in de plaats van 13), omdat hij een opening tussen de woningen moet laten (waardoor er van op de Kasteelstraat zicht is op de vijver) en omdat hij een pad moet aanleggen langs de vijver, dat voor iedereen toegankelijk is. De stad doet een toegeving omdat ze de bouw van 11 woningen op de Kasteelstraat toelaat.

Terug naar overzicht