Halle breidt speelbos “De Zavelput” uit

Halle trekt voluit de kaart van de jongste Hallenaartjes. Maar ook het creëren van een groene stad staat hoog op de prioriteitenlijst. Na de uitbreiding van de speelnatuur in het Warandepark wil de stad nu het speelbos “De Zavelput” uitbreiden en toegankelijker maken. Bovendien zal een beheerplan de ecologische waarde van het bos versterken.

Vijf waardevolle bosgronden

Met dank aan de familie de la Kethulle de Ryhove, die vijf waardevolle bosgronden nabij het Kamerijkbos te koop aanbood, kan de stad samen met het Agentschap Natuur & Bos het speelbos “De Zavelput” uitbreiden en toegankelijker maken. Een speelbos is een deel van een bos waar kinderen vrij kunnen spelen zonder dat ze op de bospaden moeten blijven. “De Zavelput” is gelegen in het Sint-Pietersbos langs de Drasop, tussen de E19 en het jeugddomein ‘La Fresnaye”. Het Sint-Pietersbos is een ecologisch waardevol loof- en dennenbos, met mooie open plekken en mogelijkheden tot het ontwikkelen van heide. Het bos vormt voor plant- en diersoorten bovendien een belangrijke connectie tussen het Kluisbos en het Hallerbos.

Natuurbeheerplan

Om kinderen en jongeren de kans te geven het bos spelenderwijs te leren kennen en te beleven zal een natuurbeheerplan worden opgemaakt waarin zowel de toeristische, economische en ecologische functies van het bos onderzocht en beschreven worden. Bij de opmaak van het plan, die start in 2018 of 2019, worden jeugd- en natuurverengingen en buurtbewoners betrokken. 

De aankoop van de vijf nieuwe bosgronden werd deels gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid (in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel). Binnen het samenwerkingsverband ‘Plan Boommarter’ zal de opmaak en de uitwerking van het beheerplan uitgevoerd worden. Met de aankoop van de vijf waardevolle bosgronden wordt het totale stedelijk bosgebied uitgebreid tot zo’n 5,6 ha.

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?